Verkabeling hoogspanning? Eigenlijk is ook college tegen!

Binnenkort buigt de gemeenteraad zich over een voorstel om vervolgonderzoek te doen naar de verkabeling van de hoogspanningslijn Kessel – Kessel-Eik. Het voorstel om hiervoor 100.000 euro beschikbaar te stellen begint met de mededeling dat eind 2018 een voorstel op tafel lag om niet over te gaan tot verkabeling. Dat voorstel is toen aangehouden en er is opnieuw onderzoek gedaan naar verkabeling. Maar het aangehouden voorstel om niet te verkabelen was al gebaseerd op een onderzoek. Daarin wordt geconstateerd dat de meerwaarde voor woningbouw in Kessel-Eik minimaal is, dat verkabeling weinig waarde heeft voor potentiële nieuwe ontwikkelingen en dat de vraag gesteld moet worden of het verantwoord is hiervoor zoveel gemeenschapsgelden in te zetten. Niet doen dus, wou het college toen ook al zeggen.

In het collegevoorstel voor vervolgonderzoek staan zoveel bedenkingen dat geconcludeerd moet worden dat het college nog steeds geen voorstander is van verkabeling: omwille van gezondheid hoeft het niet, het kost erg veel en vervolgonderzoek kan verkeerde verwachtingen scheppen. Toch stelt het college voor om nu 100.000 euro uit te trekken voor een onderzoek, waarvan de uitkomst al in grote lijnen bekend is. Dat getuigt niet van politieke moed.

Het college waarschuwt dat instemmen met het vervolgonderzoek nog niet wil zeggen dat daadwerkelijk overgegaan wordt tot verkabeling, want het heeft weinig meerwaarde en het gaat de gemeente ettelijke miljoenen kosten. Het getuigt van eerlijke en open politiek als partijen nu al aangeven of ze enkele miljoenen over hebben voor deze verkabeling en waar ze dat geld vandaan halen: uit de reserves, bezuinigen of belasting verhogen?

PvdA/GroenLinks is duidelijk: wij zijn geen voorstander van deze verkabeling; het geld dat ervoor nodig is, is hard nodig voor problemen die urgenter zijn, zoals het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis en het aanpakken van het klimaatvraagstuk.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen, raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *