Vluchtelingen in Peel en Maas

Iedereen heeft wel een van de hartverscheurende foto’s gezien: een huilende vader met een kindje

op zijn arm, het kleine jongetje op het strand, de honderden die bepakt en bezakt op de spoorrails

sjokken in zuidelijk Europa. Niemand laat die foto’s onberoerd.

Vanmorgen trof me een andere foto: een politieman, die een spelletje speelde met een klein

meisje.

Zo kan het dus ook. Een glimlach, een uitgestoken hand. Vriendelijkheid, menselijkheid,

solidariteit. Solidair zijn met mensen die het minder getroffen hebben dan wij hier in Peel en Maas.

Als je iedereen apart in onze gemeente zou vragen, moeten we dit meisje helpen, dan zal

waarschijnlijk niemand ‘nee’ zeggen. En terecht. Peel en Maas is een sociale gemeente. Wij

proberen voor elkaar te zorgen, in de wijken, in de families, in verenigingen. Wij proberen de

mensen die het moeilijk hebben in onze gemeente een duwtje in de rug te geven: iedereen telt

mee. Waarom zou dat niet gelden voor mensen buiten onze gemeente, buiten onze grenzen?

In Peel en Maas hebben we ruimte; het is zelfs onze slagzin: Beleef de Ruimte! Net als onze

kernwaarde: ‘Diversiteit’ , zijn dat geen loze kreten. Voor ons in Peel en Maas geldt

medemenselijkheid, ook voor diegenen die hier niet geboren zijn.

Daarom, juist nu zovelen op de vlucht zijn voor geweld en uitzichtloosheid, moeten we samen de

helpende hand uitsteken en ons steentje bijdragen om deze mensen een voorlopig onderdak te

bieden en ze te helpen een weg te vinden in onze samenleving.

Een paar maanden geleden hoorde ik tijdens een muziekfestijn in Maasbree, honderden mensen

uit volle borst meezingen met het het lied van Thé Lau: iedereen is van de wereld en de wereld is

van iedereen. Dat was ontroerend. En zo is het maar net: uiteindelijk zijn we allemaal ‘gewone’

mensen en soms heeft de een hulp nodig en soms de ander. Laten we dat doen: die helpende

hand uitsteken.

We zijn het aan onszelf verplicht.

Annigje Primowees

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *