Vol begrip niks extra’s doen voor kleine portemonnees

Ons voorstel om de grens voor de energiecompensatie op 130% van het sociaal minimum te leggen, is weggestemd. Alle andere raadsleden waren tegen. Veel begrip en een loze toezegging, maar geen rooie cent extra voor huishoudens met een kleine portemonnee.

Het kabinet geeft gemeenten geld om mensen met een kleine portemonnee een energietoeslag te verstrekken: een bedrag van 800 euro dat intussen is verhoogd naar 1300 euro. De tegemoetkoming van het rijk is gebaseerd op de grens van 120% van het sociaal minimum, maar de gemeente mag die grens ook hoger stellen. Dan moet de gemeente mogelijk eigen geld hiervoor aanspreken, maar de gemeente Peel en Maas zit ruim in de slappe was. Dus ze zou makkelijk de grens op 130% kunnen stellen, net als een heleboel gemeenten trouwens al doen. Maar nee, hier vertikken ze dat. Wel werd onderkend dat veel mensen het moeilijk hebben.

Meerdere raadsleden spraken hun bezorgdheid uit. Dit meevoelen werd al snel geneutraliseerd door de mededeling van wethouder Mestrom dat ze zou kijken of in noodsituaties ook mensen boven 120% via maatwerk geholpen kunnen worden. Iedereen blij met deze dooddoener, want wettelijk is allang geregeld dat iedereen in financiële nood een beroep kan doen op de bijzondere bijstand. Maar het spaargeld moet dan wel worden aangesproken, de auto moet weg en het huis moet worden opgegeten. Allemaal voorwaarden die bij de energiecompensatie nu juist niet gelden.

Verder zei de wethouder dat nu al bij de 120%-grens veel mensen de energietoeslag krijgen die het eigenlijk niet nodig hebben, omdat ze nog geen hogere energieprijs hoeven te betalen. Hoeveel mensen kon de wethouder niet zeggen. Met die beeldvorming van ‘nu al vaak eigenlijk niet nodig’ kon ons voorstel met een gerust geweten afgewezen worden. Beschamend a-sociaal voor een gemeente die veel geld overhoudt op haar begroting. Wordt vervolgd!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *