Volop zelfsturing in Beringe en Meijel

Onlangs is de nieuwe gemeenteraad gestart met een rondreis door de gemeente om als raad van mensen zelf te horen hoeveel werk in de kernen door mensen wordt gedaan om te zorgen dat het goed samen-leven is in Peel en Maas. Een feest van herkenning en bevestiging. En een gelegenheid om de kracht van zelfsturing te ervaren.

De leertocht startte in Beringe. Enthousiaste initiatiefnemers vertelden hoe met vereende krachten en jarenlang doorzetten Beringe Buiten is gerealiseerd. Een open park waar mensen kunnen sporten, bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Als raad leren we hier nogmaals dat veel kennis, kunde, inventiviteit, zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen aanwezig zijn in gemeenschappen. En we leren dat de gemeente het lef en vertrouwen moet hebben om kernen – met afweging van alle belangen – middelen en ruimte te geven om dergelijke positieve eigenschappen van gemeenschappen tot bloei te laten komen.

Verenigingen hebben een bindende werking in gemeenschappen. Beringe Buiten laat zien dat die werking toekomstperspectief houdt als verenigingen samenwerken en een brede visie ontwikkelen op hun eigen doelstelling. Die brede benadering naar de eigen gemeenschap is ook het kenmerk van de tweede kern die de gemeenteraad bezocht, namelijk Meijel. Sinds de start van Peel en Maas in 2010 is daar een dorpsoverleg actief dat met tal van projecten bij mensen het besef laat ontstaan en opbloeien dat ze samen een gemeenschap vormen.

Dat doet het dorpsoverleg niet door zelf allerlei projecten op te zetten voor de inwoners, maar door mensen in de gemeenschap zo enthousiast te maken voor het goed samen-leven in hun eigen dorp, dat overal in de gemeenschap groepjes mensen opstaan die zelf initiatieven ontplooien.

De komende jaren wil het dorpsoverleg die aanpak van zelfsturing nog verder doorzetten naar buurtniveau, opdat iedereen in Meijel bijdraagt en deelneemt aan het goede leven en het geluk in dit peeldorp. Chapeau!

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Foto: Dorpsoverleg Meijel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *