Voor auto’s is er makkelijker geld dan voor minima

Dit College is bezig flink in te teren op onze reserves. De wethouder van financiën blijft een rooskleurig beeld schetsen, maar een volgend college zit met de gebakken peren. Heel veel spaargeld is uitgegeven aan parkeerplekken voor auto’s. Wat ons betreft te veel.

Bij voorstellen om geld uit te trekken voor betaalbare huurwoningen, geeft het college onder aanvoering van de VVD niet thuis. Wel geld voor het parkeren van auto’s; geen geld voor betaalbare woningen. Als kleinste partij maakt de VVD in het college de dienst uit. Dat belooft weinig goeds voor veel jongeren die vanwege de coronacrisis nog minder kansen hebben dan voorheen.

Desondanks nemen jongeren initiatief om toekomstperspectief te ontwikkelen. Wij hebben voorgesteld die beweging te ondersteunen door jongeren in staat te stellen een actiecomité op te richten om leeftijdgenoten te helpen. Ons voorstel werd aangenomen met 13 stemmen voor en 12 tegen. Onze motie om minima een tegemoetkoming te geven van 30 euro voor kosten van de coronacrisis, kreeg ruimere steun: 15 stemmen voor en 10 tegen.

Uit die 10 tegenstemmen blijkt dat veel raadsleden weinig voeling hebben met de situatie van minima. Dat werd bevestigd door het afwijzen van onze moties over het voorkòmen van energiearmoede (3 stemmen voor en 22 tegen), de oproep aan het kabinet om het minimumloon te verhogen, waar landelijk CDA en zelfs VVD voor zijn (6 stemmen voor en 19 tegen) en de bouw van betaalbare huurwoningen o.a. op de plek van het oud postkantoor in Panningen (6 stemmen voor en 18 tegen).

Deze gang van zaken bij de beschouwingen over de begroting 2021 geeft aan dat een politieke beweging als PvdA/GroenLinks hard nodig is in de lokale politiek en dat het tijd wordt dat mensen in de gaten krijgen waar hun belangen liggen en wie daarvoor opkomt.

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *