Voorstel herontwikkeling Raadhuisplein Panningen onvoldragen

Het college van B&W wil 7 goede woningen in het centrum van Panningen slopen om het Raadhuisplein autovrij te maken en te vergroenen en een parkeerweg aan te leggen. Om de raad over de streep te trekken worden de kosten veel te laag ingeschat.

In januari 2022 werd 150.000 euro beschikbaar gesteld om nader onderzoek te doen naar de herontwikkeling van het Raadhuisplein in Panningen. Het college presenteert nu de resultaten van dit onderzoek. Veel meer informatie dan destijds wordt niet gegeven. Toen was al duidelijk dat het college een voorkeur had voor de variant om achter de Raadhuisstraat een parkeerweg aan te leggen en het Raadhuisplein autovrij te maken. Verschillende fracties waren kritisch over dit idee. Goede huizen slopen in een tijd van ernstig woningtekort stuit ieder weldenkend mens tegen de borst. Daarom werd het college verzocht ook een variant te onderzoeken waarbij geen woningen gesloopt hoefden te worden. De kosten van het vertimmeren van dit deel van het centrum van Panningen zonder huizen te slopen worden nu geraamd op 3,5 miljoen euro.

De parkeerplekken op het Raadhuisplein worden daarbij behouden, maar wel vergroend. De kosten van de meest verregaande variant worden geraamd op 6 miljoen euro. Daarbij worden 7 woningen gesloopt, het Raadhuisplein wordt autovrij en gaat helemaal op de schop en er komt een parkeerweg achter de Raadhuisstraat.

Dus voor het aankopen en slopen van 7 goede woningen – zondermeer schandalig –, de aanleg van de parkeerweg en het ingrijpend vertimmeren van het Raadhuisplein zou slechts 2,5 miljoen meer nodig zijn?

Het college gelooft het zelf niet, want in het voorstel wordt gewaarschuwd dat de risico’s van gestegen bouwkosten en aankoop van de woningen nog niet in beeld zijn. Desondanks stelt het college voor om alvast akkoord te gaan met deze duurste voorkeursvariant. Een raad die zichzelf serieus neemt, stemt daar niet mee in.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Eén reactie op “Voorstel herontwikkeling Raadhuisplein Panningen onvoldragen”

  1. Bert Hendriks schreef:

    Kijk eens 1 Jaar na de gemeenteraadsverkiezingen naar het Verschil tussen beloofd en de uitvoering over Wonen.

    Verkiezingsprogramma CDA 2022 blz 4 of bij Verkiezingsprogramma Lokaal Peel en Maas 2022 blz 11 of bij D66 bij Wonen.

    In geen programma staat woningen afbreken

    Dat een goede kostenraming pas na de besluitvorming kan plaatsvinden is niet waar. Dat kan nu ook maar na de besluitvorming wordt gezegd we kunnen niet terug want de raad heeft besloten. En dan gaan de kosten oplopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *