Vragen over houtwal Kuukven Baarlo

Burgerraadslid Fred Peeters van PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld aan het college over het mogelijk verdwijnen van de houtwal in Kuukven in Baarlo. “Ik kreeg het signaal dat de houtwal in Kuukven naar alle waarschijnlijkheid in zijn geheel zal verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe woongebied. Dit in tegenstelling tot het bericht van begin van dit jaar dat een deel van de houtwal gespaard zou kunnen blijven”, aldus Fred Peeters.

Fred Peeters heeft enkele vragen aan het college hierover gesteld:
1. Is het juist dat het College overweegt om de gehele houtwal in Kuukven te kappen ten behoeve van het uitbreidingsgebied fase 3, 4, 5 in Kuukven te Baarlo?
2. Zo ja, op grond waarvan is het College tot deze overweging gekomen?
3. Zo ja, waarom is het advies van IVN in deze niet opgevolgd?
4. Is het College zich bewust van de natuurwaarde van de huidige 40 jaar oude houtwal?
5. Is het College bereid om de kap van de houtwal te heroverwegen? En zodoende tot een andere invulling van het woonuitbreidingsgebied ter plekke te komen?

De houtwal ligt er al ruim 40 jaar. De natuurorganisatie is bang dat het kappen van de houtwal schade gaat toebrengen aan de biodiversiteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *