Vragen over verkeersveiligheid bij Rotonde Antiek in Helden

In Helden hebben inwoners fractieleden van PvdA/GroenLinks gewezen op een gevaarlijke verkeerssituatie op de rotonde bij hotel Antiek. Het verkeer vanuit de van Hövellstraat moet voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde. Er is daar echter ook een trottoir waarvan kinderen die naar BS De Liaan gaan, en uiteraard ook andere voetgangers, gebruik maken. Automobilisten zien dit niet en rijden vaak door, hetgeen bij tijd en wijle gevaarlijke situaties oplevert.

De fractie heeft enkele vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Via deze website kun je deze vragen ook inzien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *