Wat gebeurt er met de gebouwen van gesloten nertsenhouderijen?

In verband met gevaar voor coronabesmetting is het verbod op het houden van nertsen enkele jaren naar voren gehaald en ingegaan per januari 2021. De bedrijfsgebouwen van de nertsenhouderijen staan nu leeg. De vraag is wat daarmee gaat gebeuren. Daarover heeft de fractie PvdA/GroenLinks enkele vragen gesteld aan het College van B&W van de gemeente Peel en Maas.

De vragen zijn als volgt:
1. Hoeveel voormalige nertsenhouderijen zijn er in de gemeente Peel en Maas?
2. Kunnen nertsenhouders overstappen op een andere vorm van veehouderij?
3. Zijn hiervoor vergunningen nodig, wie geeft die af en waar wordt bij een eventuele vergunningverlening op gelet?
4. Zijn er reeds bij de gemeente verzoeken binnen gekomen om vergunning voor het houden van ander vee in gebouwen van voormalige nertsenhouderijen?
5. Kan de raad beleid formuleren om de overstap naar andere vormen van veehouderij in voormalige nertsenhouderijen te verbieden of hieraan voorwaarden te verbinden?
6. Kunnen nertsenhouders die een vergoeding krijgen voor het stoppen met hun bedrijf verplicht worden om de bedrijfsgebouwen af te breken?

De brief aan het collega kun je hier lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *