We kunnen niet wegkijken en niets doen

We kennen allemaal de beelden van overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat land is volkomen overvraagd en heeft de rest van Europa gesmeekt om hulp. Niet zozeer om geld, maar om daadwerkelijke solidariteit die bestaat uit het overnemen van een aantal van de aanwezige vluchtelingen. Mensen moeten daar leven in mensonterende omstandigheden.

Vluchtelingenwerk heeft een oproep gedaan aan Nederland om 500 minderjarige asielzoekers op te nemen. Enkele gemeenten hebben laten weten daartoe bereid te zijn. Premier Rutte houdt de boot af. Volgens hem helpt Nederland mee de situatie in vluchtelingenkampen ‘humaan in goede banen te leiden’. Dat is een voorbeeld van wegkijken en niets doen. Weet hebben van de onmenselijke omstandigheden van vluchtelingen en wegkijken is in strijd met de menselijke waardigheid.

Wij weten ook wel dat Peel en Maas niet alle ellende van de wereld op haar schouders kan nemen, maar wij zijn van mening dat we wel in staat zijn om iets te doen en daarmee een signaal af te geven aan de samenleving en onze regering. Daarom hebben we de gemeenteraad voorgesteld om het college opdracht te geven om het kabinet te laten weten dat ook de gemeente Peel en Maas een signaal van medemenselijkheid en daadwerkelijke solidariteit af wil geven met het uitspreken van de bereidheid om een aantal vluchtelingenkinderen op te nemen.

Wij vinden dat het college contact op moet nemen met gemeenten die al hebben laten weten bereid te zijn vluchtelingenkinderen op te nemen. Dan kan worden overlegd hoe dit geregeld kan worden en wie en wat daarvoor nodig is. Ook kunnen we contact opnemen met andere gemeenten in Noord-Limburg om hen op te roepen zich aan te sluiten bij gemeenten die bereid zijn vluchtelingenkinderen op te nemen. Want nogmaals: we kunnen niet wegkijken en niets doen!

Annigje Primowees, Frits Berben en Raf Janssen
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *