Wel geld voor een kostbaar Parkeerpark, niet voor de BurgerRaad?

Tijdens de afgelopen raadsvergadering is er opnieuw gesproken over de herinrichting van de omgeving van het gemeentehuis. PvdA/Groenlinks had al aangegeven onder geen beding akkoord te gaan met het uitgeven van € 2.200.000 voor verfraaiing van de omgeving en de aanleg van parkeerplaatsen. Tijdens de Raadsvergadering werd er door wethouder Sanders een nieuwe variant ingebracht die weliswaar iets goedkoper is, maar al met al nog ruim € 1.800.000 zou moeten gaan kosten. In deze plannen wordt de burgemeesterswoning gesloopt en niet verkocht.

De boekwaarde voor deze woning is door het college op € 0 gesteld. Dat is wonderlijk: de economische waarde van de grond en de woning is waarschijnlijk enkele tonnen waard. Daarom wilde onze fractie samen met enkele andere fracties, dat de gemeente de woning en tuin door een onafhankelijk taxateur laat taxeren.Wanneer je dit getaxeerde bedrag dan optelt bij het begrote bedrag, komen we wellicht toch weer ruim boven de €2 milj. uit.
In dit licht is het opvallend, dat een aantal fracties die €40.000 voor het voortbestaan (in iets gewijzigde vorm) van de Sociale Raad te duur vonden. Alles bij elkaar opgeteld, kost in dit plan élke parkeerplaats al €40.000…..

Onze fractie is niet tegen het opknappen van het Wilhelminaplein en het terrein van de Gouden Leeuw; integendeel. Dit is nu een blikken woestijn. Maar om nu de grote tuin achter het gemeentehuis om te vormen tot een Parkeerpark, gaat ons te ver.
Het geld dat we overhouden door te kiezen voor een goedkopere variant besteden we veel liever aan het bouwen van (zorg)woningen voor senioren en betaalbare huurwoningen en in groen in alle kernen

Annigje Primowees
Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks
Fred Peeters
Raadslid PvdA/GroenLinks

1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *