Werken aan een groene en solidaire samenleving

Nog steeds corona. Alweer lockdown. Om moedeloos en somber van te worden. Des te harder is het nodig dat we ons allen inzetten voor het tot stand brengen en in stand houden van een groene en solidaire samenleving.

Een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Een samenleving waarin niemand tot tweederangsburger wordt gemaakt. Een samenleving waarin coöperatie voorrang heeft op concurrentie, waarin geld dient en niet dicteert. Een samenleving waarin we de aarde bewaren en het milieu sparen. Een samenleving met bestaanszekerheid, een goede kwaliteit van leven en een gezond leefklimaat voor ons allemaal.

De strijd die we al twee jaar lang leveren tegen de corona-epidemie moet wat ons betreft gericht zijn op het tot stand brengen van zo’n samenleving. Juist als we in de penarie zitten, als we treuren om het verlies van dierbaren, als het in het bedrijf of op het werk tegenzit, als we niet meer bij elkaar kunnen komen voor de gezelligheid of om elkaar te troosten of te helpen …. juist dan is het van belang ons op te trekken aan een perspectief op een betere toekomst.

Een toekomst met goede gezondheid en passende zorg voor iedereen; met een leefbaar inkomen, fatsoenlijk werk en betaalbare huisvesting. Een toekomst waarin de jeugd gewoon naar school kan, zich kan vermaken en zich kan ontwikkelen tot een generatie die in vrede leeft met elkaar en met de aarde. Zo’n samenleving als toekomstbeeld … daar trekken wij ons aan op. Daar werken we aan, in de eigen omgeving, in de eigen gemeenschap en gemeente. Want dit toekomstbeeld van een groene en solidaire samenleving wordt niet vanzelf realiteit.

Daar moeten we allemaal voor knokken. Ieder kan daarbij eigen accenten leggen en eigen bijdragen leveren. Dat doen wij ook. In deze sombere tijd wensen wij allen een strijdbaar nieuw jaar. Haod mood; kumpt good!

Raadsleden en ondersteuners van PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *