Leegstaande gebouwen inzetten voor sociale woningen

Veel mensen zoeken een woning. En er staan gebouwen leeg. De gemeente en maatschappelijke organisaties zouden actiever kunnen zijn om dergelijke gebouwen om te vormen tot woningen voor mensen die weinig tot geen kans hebben op woningmarkt: jongeren, ouderen en statushouders. Nu worden deze groepen tegen elkaar uitgespeeld. Onterecht!

Iedereen moet fatsoenlijk kunnen wonen. Dat is een grondrecht. In onze Grondwet staat dit recht als volgt omschreven: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg voor de overheid.” De overheid heeft die zorg al jarenlang overgelaten aan de markt. De markt bouwt alleen als er winst gemaakt kan worden. Jarenlang is er niks gebeurd en nu er weer flink verdiend kan worden, bouwt de markt weer woningen, maar alleen voor mensen die voldoende geld hebben.

Sociale woningbouw voor mensen met een kleine portemonnee is geen prioriteit voor de markt. Daar valt niks op te verdienen. Daarom hamert PvdA/GroenLinks erop dat de overheid veel meer zelf de regie neemt over de woningbouw en niet aarzelt om via erfpachtconstructies of anderszins sociale woningbouw te stimuleren. Als voorbeeld moet de gemeente zelf woningen laten bouwen voor mensen met een kleine beurs.

Ook kan de gemeente een actiever beleid voeren om leegstaande gebouwen, waaronder nadrukkelijk schoolgebouwen waarvan de gemeente weer eigenaar is, beschikbaar te stellen voor initiatieven om mensen te huisvesten die niet zo makkelijk aan een passende woning komen. En de gemeente kan maatschappelijke organisaties aanspreken op hun mogelijke bijdrage aan deze taak.

De markt kijkt vaak niet verder dan de cijfers van het lopende jaar en vraagt de hoofdprijs voor een leegstaand pand. Iets meer oog voor de langere termijn, voor de toekomst van gemeenschappen en het geluk van alle mensen die daar deel van uitmaken, zou een zegen zijn. Het zou de gemeente sieren daarin het goede voorbeeld te geven.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *