Zeker gaan stemmen; liefst met vooruitziende blik!

Volgende week kan iedere Nederlander van 18 jaar of ouder stemmen voor de Tweede Kamer. Door onze voorouders is jarenlang met passie gestreden voor het kiesrecht. Maak nu dus gebruik van dit recht. Ga zeker stemmen en stem liefst met vooruitziende blik. Daarmee bedoelen wij dat u bij het stemmen niet alleen moet kijken naar het afgelopen coronajaar.

Sommigen zullen waardering hebben voor het beleid dat tijdens de coronacrisis gevoerd is en nog gevoerd wordt. Anderen zullen daar hun vraagtekens bij plaatsen. De coronacrisis worden we de baas. Steeds meer mensen worden gevaccineerd en er komen steeds handiger testmethoden. Het coronavirus wordt uitgeschakeld en/of we leren er mee te leven. De vraag die veel prangender is en waarover de politieke verschillen veel groter zijn, luidt: wat gebeurt er ná de coronacrisis?

De partijen en wij allen – liefst samen – moeten passende antwoorden vinden op twee grote maatschappelijke vraagstukken: onze verhouding met de natuur en onze verhouding met elkaar. We moeten de samenleving zo inrichten dat de aarde ons kan (ver)dragen en dat iedereen een fatsoenlijk bestaan kan hebben. Dat laatste betekent dat de kloof tussen rijk en arm gedicht wordt. Die kloof groeit nu op diverse gebieden: inkomen, vermogen, onderwijs, huisvesting, zorg, energie, informatie. Het eerlijker organiseren van de samenleving moet gebeuren in een economie die onderkent dat permanente groei op een eindige aarde niet kan.

Technologische vernieuwingen helpen, maar er is meer nodig. Voor echte veranderingen is het nodig dat progressieve partijen, zoals PvdA en GroenLinks, goed scoren bij de komende verkiezingen. Dat is belangrijk voor de samenstelling van de regering, en ook voor de ruimte en de ondersteuning die de lokale politiek en lokale burgerinitiatieven de komende jaren moeten krijgen. Want de noodzakelijke verandering begint heel dicht bij huis, in de eigen gemeenschap en de eigen gemeente.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
raadsleden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *