Zijn paarden de nieuwe varkens?

Er zijn veel varkens- en andere bedrijven van intensieve veehouderij aanwezig in onze gemeente. Te veel. Slecht voor de natuur en slecht voor de gezondheid van mensen, om over het welzijn van de dieren maar te zwijgen. Daarom is het goed als er intensieve veehouderijen worden opgeruimd. Maar hoe blij mogen we zijn als daar steeds meer paardenhouderijen voor in de plaats komen?

Noord-Limburg wordt het land van de paarden. Investeerders bouwen grote stallen. Soms met honderd paardenboxen en tientallen appartementen voor ruiters en verzorgers. Er gaat heel veel geld om in de paardensector, die aangeprezen wordt als nieuwe drager van de economie in het buitengebied. Veel gemeenten, waaronder ook Peel en Maas, ondersteunen de initiatiefnemers van de zoveelste paardenhouderij, ook als dit ten koste gaat van de natuur. Dat is ook het probleem in het natuurgebied ’t Molentje, een uniek hoogveenlandschap op de grens van de provincies Limburg en Brabant.

Het beleid van beide provincies is gericht op het herstel van het hoogveen in dit natuurgebied. Om dit uiterst kwetsbaar gebied te beschermen moet de landbouwfunctie worden afgebouwd. Dat is het beleid. Het meewerken aan het oprichten van een grootschalige paardenhouderij annex appartementen, staat daar haaks op. In een recent onderzoek van de Zuidelijke Rekenkamer worden zorgen geuit over de veel te hoge neerslag van stikstof en over de onttrekking van water uit het kwetsbare hoogveengebied van de Limburgse en Brabantse Peel.

Het rapport met als titel Natuurdoelstellingen Peelvenen beoordeelt de algemene stand van zaken voor het hoogveengebied als ‘slecht’. PvdA/GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat het college van Peel en Maas zijn medewerking toezegt aan het paardenhouderij-initiatief. Ook natuurorganisaties zijn tegen, maar voelen zich weinig gehoord door het college. Gelukkig moet de gemeenteraad uiteindelijk besluiten over deze plannen.

Te hopen valt dat de nieuwe raad meer waarde toekent aan de natuur.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Eén reactie op “Zijn paarden de nieuwe varkens?”

 1. Lex Westland schreef:

  Heeft de gemeenteraad al criteria vastgesteld waaraan paardenhouderijen moetenvoldoen?

  Bijv. Hoeveel paarden per hectare, om intensieve veehouderij te voorkomen.
  En waar komt het voer vandaan? Lokaal geteeld of import, om transport te beperken.
  Waar blijft de paardenmest? Ook hier om gesleep met mest te voorkomen.

  Voorstel: maak de criteria zo, dat er een duurzame paardenhouderij kan ontstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *