Zorgen over zorgen

Raf Janssen, wethouder voor PvdA/GroenLinks in het college van de gemeente Peel en Maas, komt wekelijks veel mensen en omstandigheden tegen. Per week pikt hij er een uit om er, terugblikkend, even bij stil te staan.

9-9-2013

In Peel en Maas zijn heel veel mensen die voor elkaar zorgen. Juist deze mensen maken zich zorgen over hoe het in de toekomst gaat met de zorg. Dat bleek afgelopen weken weer eens duidelijk uit de grote belangstelling voor de bijeenkomsten over de toekomst van de hulp in de huishouding. Er komen steeds meer ouderen. Mensen willen langer in hun eigen omgeving, hun eigen huis, blijven wonen. De overheid stimuleert ook dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Tegelijk kondigt de regering aan dat er flink bezuinigd gaat worden op hulp in de huishouding. Daar maken mensen zich zorgen over. Dat bleek ook duidelijk op de bijeenkomsten over hulp in de huishouding die ik als wethouder sociaal beleid heb georganiseerd. Er zijn nu 5 van de 6 bijeenkomsten geweest. Aan deze 5 bijeenkomsten hebben al meer dan 600 personen deelgenomen. Dat waren voor het merendeel mensen die hulp ontvangen en die hulp geven. Ik heb kunnen vertellen hoe de situatie van de hulp in de huishouding op dit moment is, hoeveel huishoudens er gebruik van maken en wat het kost. Tevens heb ik kunnen vertellen welke ontwikkelingen op ons afkomen: een grote toename van ouderen en dus meer vraag naar zorg en tegelijkertijd minder geld om aan het geven van zorg te besteden. Mensen hebben hun zorgen daarover kunnen uiten. Daar heb ik goed naar geluisterd. Maar zowel bij mij als bij de aanwezigen is het besef gegroeid dat we de hulp in de huishouding in de toekomst anders moeten gaan organiseren. En dat is precies de eerste stap die gezet moet worden om zaken te veranderen: beseffen dat veranderingen nodig, onvermijdelijk zijn. Tijdens de bijeenkomst in Kessel werd dat op het slot van de avond treffend verwoord door een van de aanwezigen: “Als we niks doen, gaat het fout!” Door de gesprekken tijdens de bijeenkomsten hebben mensen ervaren, dat er echt iets gaat veranderen wat betreft de hulp in de huishouding. Nog meer dan nu al gebeurt zullen de gemeenschappen moeten nadenken hoe de hulp en de zorg in de toekomst georganiseerd kunnen worden in het eigen dorp, de eigen buurt. Als verantwoordelijk wethouder zal ik mensen die hierover willen nadenken, ten volle ondersteunen, stimuleren en helpen. Iedereen die mee wil denken en doen kan zich bij mij melden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *