Zorgen voor elkaar verdient steun en lof

Onze gemeente loopt landelijk voorop wat betreft burgerinitiatieven. Dat geldt op veel terreinen, maar zeker op het gebied van zorg en hulp. In de dorpsgemeenschappen zijn veel initiatieven van burgers die elkaar helpen. De wetgeving loopt achter bij deze ontwikkeling. Dat is frustrerend. Maar des te meer respect voor initiatiefnemers die blijven volhouden.

Een goed voorbeeld van een gemeenschapsinitiatief rond eigenzorg is hulp bij het huishouden. In de meeste gemeenten is deze hulp geregeld als dienstverlening vanuit instellingen. Er vinden aanbestedingen plaats voor specifieke diensten die afgenomen worden door afzonderlijke cliënten. In tien dorpen van onze gemeente gaat het om dienstverlening vanuit de gemeenschap voor mensen die deel uitmaken van diezelfde gemeenschap.

De hulp die gevraagd wordt, wordt gevraagd door een heel persoon en niet door een in mootjes verdeelde cliënt. Naast de hulp bij het huishouden zijn wellicht andere vormen van ondersteuning nodig. Geprobeerd wordt dat ook binnen de gemeenschap te regelen. De hulp die gevraagd wordt, is onderdeel van het hele leven van mensen en de hulp die gegeven wordt, is eveneens onderdeel van de heelheid van de gemeenschap. Zo’n hulpvraag en hulpverlening lenen zich niet voor bureaucratie en aanbestedingsprocedures. Hier gaat het om het opbouwen van relaties tussen mensen en relaties tussen instellingen.

Dit proces is nog niet afgerond: zorgorganisaties en gemeente worstelen met de regelgeving rond aanbesteden en rond het heffen van BTW. De landelijke overheid die niet ophoudt om burgerinitiatieven lof toe te zwaaien, is uitermate traag wat betreft het bij de tijd brengen van wet- en regelgeving. Het kost geweldig veel tijd en energie om toch wegen te vinden om de alom geprezen aanpak van hulp bij het huishouden door te zetten.

Onjuiste informatie verspreiden maakt het extra lastig. Toch houden dorpsinitiatieven het vol. Ze verdienen daarvoor alle steun en lof van de gemeenteraad.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen,
Raadsleden PvdA/GroenLinks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *